Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Φωτισμού και Κίνησης

Υπηρεσιες

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή για:
  • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός- κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης τύπου instabus-έξυπνο σπίτι.
  • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC.
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων καθώς και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση γεννήτριας και UPS.
  • Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνα-συστήματα προστασίας από υπερτάσεις.
  • Εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γειώσεων (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες).

Φροντίζουμε να σας προτείνουμε τις ποιο πρακτικές λύσεις για το χώρο σας, αφού πρώτα ακούσουμε τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας.